Project Description

Curs SSM 80 Ore

În scopul prevenirii accidentelor de muncă, statul (ca şi garant al securităţii şi sănătăţii lucrătorilor) a instituit obligativitatea ca orice intreprindere/unitate să desfăşoare activităţi de prevenire şi protecţie în domeniul SSM, efectuate doar de persoane calificate în acest sens, stabilind prin acte normative necesitatea absolvirii unui curs specific de ssm cu o durată de minim 80 de ore.

Dacă Reprezentantii lucratoriilor au atributii doar consultative, la absolvenţii acestui curs de 80 de ore, atribuţiile vor fi executive (întocmiri de documentaţii specifice, instruiri ale noilor angajaţi, etc.) De aceea, prin decizie a angajatorului, absolventul acestui curs va putea fi numit prin decizie ca LUCRĂTOR DESEMNAT cu activităţi de prevenire şi protecţie în domeniul SSM, activităţi ce pot completa sau înlocui fişa postului la contractul individual de muncă cu normă întreagă, în măsura în care acesta are capacitatea, timpul şi mijloacele să le îndeplinească.

Desfășurare

Acte necesare:

1. Copie Act Identitate

2. Copie Act Studii

3. Adeverință Medicală

Documente primite la finalizare:

Certificat de Absolvire emis de Ministerul Educației si Ministerul Muncii, avizat ANC (Autoritatea Națională pentru Calificări)

Curs SSM 80 Ore

mai 6.12:00 am - mai 20.12:00 am

Inscriere

Hai să invatăm împreună!